Välkommen till Bjurholmsdagarna!

Bjurholmsdagarna är en festfylld helg genomsyrad av marknadshandel, uppträdanden och underhållning. Aktiviteter sker på flera ställen i Bjurholm och marknadshandeln pågår under lördag och söndag. Denna helg lockar tusentals besökare, hemvändare, kommunens ambassadörer och ger tillfällen att möta gamla och nya vänner.
Destination Bjurholm ek.för. är arrangör av festligheterna och vi kommer göra allt för att torghandlare och besökare skall uppleva vår marknad som en av de bästa i området.

Vi hoppas på Ert deltagande på Bjurholmsdagarna!

Aktuella priser och bestämmelser

Platser: 375 kr per 3 meter

EL: 220 V 200 kr, 380 V 400 kr.
Egna godkända sladdar för elanslutning ska medtas.

Husvagn vid servicebyggnad: 100:-/dag

Betalning: Betalning sker i samband med bekräftelse till BG 5264-0182 senast 1/6.
Efter detta datum återtages platserna och tilldelas annan marknadshandlare om ej betalning kommit oss tillhanda.

Ansökan om marknadsplats till Bjurholmsdagarna

Observera att bil/släp/husvagn ev. inte kan stå direkt bakom platsen pga. häck eller staket m.m.

Totalt: Kr